Annual Report 2008

Výro?ní zprávy za ú?etní rok 2008 jsme realizovali pro následující spole?nosti.

HTC holding a.s.

ZETOR TRACTORS a.s. 

KINEX-KLF, a.s. 

KINEX BEARINGS, a.s. 

Oprava sazby, zlom, finální korektura aŞ po kone?ný tisk a vazvu.

P?íklady realizace ANNUAL REPORT 2008